فروش ویژه

مدیریت منابع انسانی

ارزبابی عملکرد

22,000 تومان 20,000 تومان
فروش ویژه

مدیریت منابع انسانی

ارزيابي(مديريت) عملكرد

12,000 تومان 8,000 تومان
فروش ویژه

مدیریت منابع انسانی

ارزیابی عملکرد پیشینه

11,000 تومان 10,000 تومان
فروش ویژه

مدیریت منابع انسانی

کلیت ارزیابی کیفیت

25,000 تومان 15,000 تومان
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه

خلاصه کتب مدیریت

مدیریت منابع انسانی

85,000 تومان 40,000 تومان
فروش ویژه

خلاصه کتب مدیریت

مدیریت منابع انسانی

58,000 تومان 25,000 تومان