فروش ویژه
9,000 تومان 7,000 تومان
فروش ویژه

سیستم های اطلاعاتی

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

14,000 تومان 10,000 تومان
فروش ویژه

سیستم های اطلاعاتی

سيستمهاي اطلاعات مديريت 2

12,000 تومان 7,000 تومان
فروش ویژه

سیستم های اطلاعاتی

سیستم اطلاعات مدیریت

30,000 تومان 15,000 تومان