فروش ویژه

ریسک و سرمایه گذاری

مديريت ريسك

18,000 تومان 12,000 تومان
فروش ویژه

ریسک و سرمایه گذاری

مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

12,000 تومان 10,000 تومان