روابط موثر با کارکنان – پیوند استراتژی و عمل

7,500 تومان

در 29 اسلاید به بررسی روابط موثر با کارکنان ( مدیریت منابع انسانی – پیوند استراتژی و عمل ) پرداخته شده است . اسلایدها مناسب برای مباحث مدیریت منابع انسانی می باشد.

روابط موثر با کارکنان – پیوند استراتژی و عمل

7,500 تومان