مدیـریت منابع انسانی پیشرفته – مدل های منابع انسانی

13,000 تومان 9,000 تومان

در 45 اسلاید به بررسی مدل های مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است.

مدیـریت منابع انسانی پیشرفته – مدل های منابع انسانی

13,000 تومان 9,000 تومان